Неуромедика е првата приватна поликлиника во Р.Македонија која успешно работи веќе 20 години. Таа им овозможува примарна и секундарна здравствена заштита на своите пациенти. Низ постојаното вложување придонесува за континуирано подобрување на квалитетот на услугите. Посебен акцент на работата на Неуромедика е ставен на комплетната 24 часовна медицинска услуга со вклучена домашна посета од страна на нашите медицински екипи.
Нашата активност на полето на Поликлиничко-дијагностичката дејност е лоцирана на повеќе локации.

Повеќе +
29.04. 2013

“Неуромедика” официјална поликлиника на фудбалски клуб “Вардар”.

Повеќе +

Распространета мрежа на ординации

Најбрз и наједноставен начин да закажете преглед или било кое испитување во ординацијата или кај докторот кај кого сакате да закажете преглед.

Закажете термин