48

ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

  • Здравствена заштита со лекари од општа пракса – матичен лекар
  • Стоматологија – матичен стоматолог
  • Гинекологија
  • Биохемиска лабораторија со најсовремена и најмодерна апаратура