fbpx

Услуги

Одберете најдобро за Вашето здравје

Нашата мисија е да обезбедиме подобра грижа за болните, да ги испитаме нивните проблеми и понатамошно образование на оние кои служат.
| Примарна здравствена заштита |

Примарна здравствена заштита

- Здравствена заштита со лекари од општа пракса
- Матичен лекар
- Стоматологија – матичен стоматолог
- Педијатрија
- Гинекологија и акушерство
- матичен гинеколог
- Биохемиска лабораторија со најсовремена апаратура

| Семејно организирана здравствена заштита |

Семејно организирана здравствена заштита

Неуромедика низ своето долгогодишно искуство е првата поликлиника-промотор на идејата за семејно организирана здравствена заштита.

| Медицина на труд |

Медицина на труд

- Периодични систематски прегледи за фирми.
- Сите видови на лекарски уверенија:
Кандидати за возачи (А, Б, Ц, Д, Е категорија)
Професионални возачи
Инструктори
Таксисти
За вработување и работоспособност
За работа на брод

| Дијагностика со најсовремена медицинска апаратура |

Дијагностика со најсовремена медицинска апаратура

- Магнетна резонанца – 1,5 Тесла
- Компјутерска томографија – 64 слајсна
- Мамографија и ЕХО на дојки
- DXA scan - Коскена дензитометрија
- Дигитална рентген дијагностика
- Ултразвучна дијагностика
- 4Д ултразвучна дијагностика
- ЕЕГ
- ЕМГ
- 12 канално ЕКГ

Единствено во Неуромедика пациентите од целата територија на Р.Македонија имаат можност да го заокружат и комплетираат својот дијагностичко-терапевтски процес на едно место посетувајќи ги центрите на Неуромедика за:
- Епилепсии (епилептолог, EEG, CT, NMR)
- Болести на градата (хирург, ехографија, мамографија, цитодијагностика)
- Болести на рбетникот (ортопед, неуролог, RTG, CT, NMR, физикална терапија)

| Менаџерски пакет |

Менаџерски пакет

Комплетна дијагностика со најсовремена медицинска апаратура вршена од тим доктори специјалисти од повеќе области. Препорачана за активни луѓе кои се грижат превентивно за своето здравје.

| Специјалистички услуги и служби |

Специјалистички услуги и служби

- Психијатрија
- Психологија
- Дерматологија и венерологија
- Хирургија и оперативни третмани
- Неврологија со ЕМГ
- Неврологија и епилептологија со ЕЕГ
- Орална хирургија
- Офталмологија
- Физикална медицина
- Ревматологија
- Интерна медицина
- Кардиологија
- Нефрологија
- Оториноларингологија со аудиометрија
- Радиологија
- Ортопедија и Ехо на колкoви
- Пулмоалергологија и алерго тестови

| 24 часа дежурна служба |

24 часа дежурна служба

Неуромедика е првата приватна болница која на пациентите им нуди лекарска грижа 24 часа во текот на денот. Домашните посети како и санитетскиот транспорт се вршат со најсовремено опремени амбулантни возила од кои две се со специјална опрема за транспорт на потешко болни пациенти и надвор од Р.Македонија.