ZGJIDHNI MË TË MIRËN PËR SHËNDETIN TUAJ

Misioni ynë është që të sigurojmë kujdes më të mirë për të sëmurët, për t’i shqyrtuar problemet e tyre dhe edukimin e mëtejshëm të atyre që shërbejnë.

MBROJTJE SHËNDETËSORE PRIMARE

 • Mbrojtje shëndetësore me mjekë të përgjithshëm – mjekë amë
 • Stomatologji – dentist amë
 • Gjinekologji
 • Laborator biokimik me pajisje mjekësore më moderne

MJEKËSI E PUNËS DHE KONTROLLE SISTEMATIKE

 • Kontrolle periodike sistematike për firma në përputhje me Ligjin për siguri dhe shëndet në punë
 • Të gjitha llojet e certifikatave mjekësore
 • Kandidatë për drejtues automjetesh (kategoria A, B, C, D, E)
 • Drejtues profesionistë të automjeteve
 • Taksistë
 • Punësim dhe aftësi për punë
 • Për punë në anije

SHËRBIME TË SPECIALIZUARA DHE SHËRBIME TË TJERA

 • Mjekësi interne
 • Gastroenterohepatologji
 • Kardiologji
 • Pulmologji dhe teste për alergji
 • Reumatologji
 • Neurologji dhe epileptologji me EEG
 • Neurologji me EMG
 • Radiologji
 • Ortopedi dhe EKO të kërdhokullave
 • Mjekësi fizikale
 • Dermatovenerologji
 • Kirurgji orale
 • Oftalmologji
 • Otorinolaringologji me audiometri
 • Mjekësi e punës
 • Nefrologji
 • Urologji
 • Psikiatri
 • Psikologji
 • Pediatri

DEPARTAMENTI I KIRURGJISË DHE SHËRBIMET

 • Kirurgji e përgjithshme dhe abdominale,
 • Ortopedi dhe traumatologji,
 • Kirurgji plastike, rindërtuese dhe estetike,
 • Anesteziologji
 • Trajtim dhe kujdes spitalor

DIAGNOSTIKIMI ME PAJISJE MODERNE MJEKËSORE

 • Rezonancë magnetike – 1.5 Tesla
 • Tomografi e kompjuterizuar – 64 detektorë
 • Diagnostikimi digjital me rëntgen
 • Panoramiks
 • Rëntgen i dhëmbëve
 • Mamografi digjitale dhe EKO e gjirit
 • Densitometri e kockës (DXA)
 • EEG
 • EMG
 • EKG 12 kanale

Shërbim emergjent (roje) 24-orë, transport mjekësor sanitar, vizita të përgjithshme dhe nga specialistë në shtëpi
Spitali Neuromedika ofron kujdes mjekësor për pacientët 24/7. Vizitat në shtëpi si dhe transporti sanitar kryhen me ambulanca me pajisje speciale më moderne për transportin e pacientëve me sëmundje të rënda dhe jashtë R. Maqedonisë

SPITALI NEUROMEDIKA
Rr. Jordan Mijallkov nr. 62
Tel:+ 389 2 313 33 13
Tel/fax: + 389 2 311 40 23

NEUROMEDIKA VLLAE
Rr. Vllae nr. 87
Tel/fax: + 389 2 204 23 23

NEUROMEDIKA KUMANOVË
Rr. Tane Gjorgiev nr. 52
Tel/fax: + 389 31 414 033

SHËRBIM EMERGJENT
(24 h – Shërbim emergjent, vizitë në shtëpi dhe transport sanitar)
Rr. Jordan Mijallkov nr. 62
Tel:+ 389 2 313 33 13 и + 389 75 402 000