Dr. Aleksandra Georgievska

Specialiste për biokimi mjekësore

Zejto Babaçiq

Ing. dipl. për biologji