Me para të gatshme
Pagesa bëhet vetëm në denarë

Me Kartë Krediti
VISA, MASTER CARD, AMERICAN EXPRESS dhe DINERS

Me Faturë
Pagesa me faturë bëhet me miratim paraprak