Neuromedika spitali i ri në qendër të Shkupit

Ka përfunduar plotësisht ndërtimi i Spitalit të ri Neuromedika në qendër të Shkupit. Kanë përfunduar të gjitha fazat e ndërtimit dhe janë instaluar të gjitha sistemet teknike dhe mekanike. Një pjesë e personelit administrativ tashmë ka filluar punën në objektin e ri, ndërsa hapja zyrtare dhe fillimi i pritjes së pacientëve është caktuar më 28.06.2017. Që nga ajo datë mund të na gjeni në rr. Jordan Mijallkov nr. 62, Komuna Qendër, Shkup.

Video korporative për disa nga shërbimet që ofrohen në Spitalin Neuromedika

Spitali Neuromedika gjendet në rr. Jordan Mijalkov nr. 62, Shkup, në një ndërtesë moderne me 7 kate, në të cilën gjenden të gjitha departamentet dhe shërbimet që mund të ofrohen në shëndetësinë primare, sekondare dhe terciare.

Video korporative për shërbime në Poliklinikën Neuromedica 2014

Poliklinika Neuromedika, marka e parë mjekësore private, që punon për më shumë se 23 vjet në fushën e kujdesit shëndetësor primar dhe sekondar, duke ofruar qendrën më moderne të diagnostikimit, specialistë nga të gjitha fushat, vizita të përgjithshme dhe të specializuara në shtëpi, transport sanitar në Maqedoni dhe jashtë saj.

Ceremonia e hapjes solemne të Spitalit Neuromedika 2017

Video-material nga hapja solemne e Spitalit Neuromedika në qendër të Shkupit, në një lokacion të ri tërheqës, në një ndërtesë bashkëkohore, e cila i ofron të gjitha kushtet spitalore më moderne të standardeve botërore.

Poliklinika Neuromedika 20 vjet

Fragment nga video-materiali i Еkstra Еkskluziv-it për kremtimin e 20-vjetorit të Poliklinikës Neuromedika.

Ceremonia e hapjes solemne të Spitalit Neuromedika.

Video – material nga hapja e Spitalit Neuromedica në Nova TV

Video korporative për Spitalin Neuromedika

Video e shkurtër korporative për Spitalin Neuromedika në rr. Jordan Mijallkov nr. 62, 1000 Shkup

Pasqyrë kronologjike e ndërtimit të Spitalit Neuromediкa

Pasqyrë kronologjike e ndërtimit të Spitalit Neuromediкa