Неуромедика нова болница во центарот на Скопје

Комплетно е завршена изградбата на новата Болница Неуромедика во центарот на Скопје. Завршени се сите фази на изградба и поставени се сите техничко-механички системи. Дел од адмнистративниот кадар веќе започна со работа во новиот објект, а официјалното отворање и започнување на примање на пациенти е закажано на 28.06.2017. Од тој датум може да не најдете на ул. Јордан Мијалков бр.62, Општина Центар, Скопје.

Корпоративно видео за дел од услугите во Болница Неуромедика

Болница Неуромедика се наоѓа на ул. Јордан Мијалков бр 62, Скопје во најсовремена зграда на 7 ката која ги сочинува сите оддели и услуги кои можат да се понудат во примарното, секундарно и терцијално здравство.

Корпоративно видео за услугите во Поликлиника Неуромедика 2014

Поликлиника Неуромедика, прв приватен медицински бренд кој повеќе од 23 години работи во полето на здравствена услуга во примарна и секундарна здравствена заштита, нудејки ја најсовремениот дијагностички центар, специјалисти од сите области, општа и специјалистичка домашна посета, санитетски транспорт во Македонија и странство

Свечено отварање на Болница Неуромедика 2017

Прилог за свеченото отварање на Болница Неуромедика во центарот на Скопје на нова атраткивна локација во најсовремена зграда која ги нуди сите најсовремени услови на болница од светски стандарди.

Поликлиника Неуромедика 20 години 

Извадок од прилог на Екстра Екслузив од одбележувањето на 20 години постоење на Поликлиника Неуромедика.

Свечено отварање на Болница Неуромедика

Прилог од отварањето на Болница Неуромедика од Нова ТВ

Корпоративно видео за Болница Неуромедика

Кратко корпоративно видео за Болница Неуромедика на ул. Јордан Мијалков бр 62, 1000 Скопје

Хронолошки приказ на изградна на Болница Неуромедика

Хронолошки приказ на изградбата на Болоница Неуромедика