ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ

(24h дежурна служба, домашна посета и санитетски транспорт)
Адреса: ул.”Јордан Мијалков бр. 62″, Скопје
Тел/факс: +389 2 313 33 13, +389 75 40 20 00
E-mail: centar@neuromedica.com.mk

Услуги и служби

 • Здравствена заштита со лекари од општа пракса – матичен лекар,
 • Стоматологија – матичен стоматолог,
 • Педијатрија,
 • Гинекологија,
 • Медицина на труд,
 • Периодични систематски прегледи за фирми, сите видови лекарски уверенија,
 • Биохемиска лабораторија со најсовремена медицинска апаратура,
 • 24 часовна дежурна служба,
 • Домашна општа и специјалистичка посета,
 • Санитетски транспорт во земјава и странство,
 • Најсовремен дијагностички центар,
  • магнетна резонанца – 1.5 Тесла,
  • компјутерска томографија – 64 слајсна,
  • коскена дензитомија (DXA),
  • дигитална мамографија и ЕХО на дојки,
  • рентген дијагностика,
  • панорамикс,
  • рентген на заби,
  • Ултразвучна дијагностика, ЕЕГ, ЕМГ, 12 канално ЕКГ,
 • Домашни општи и специјалистички домашни посети,
 • Служби во Неуромедика:
  • интерна медицина,
  • гастроентерохепатологија,
  • кардиологија,
  • пулмологија и алерго тестови,
  • ревматологија,
  • неврологија и епилептологија со ЕЕГ,
  • неврологија со ЕМГ,
  • радиологија,
  • ортопедија и Ехо на колкчиња,
  • физикална медицина,
  • дерматовенерологија,
  • орална хирургија,
  • офтамологија,
  • оториноларингологија со аудиометрија,
  • медицина на труд,
  • нефрологија,
  • урологија,
  • психијатрија,
  • психологија.

ЛОКАЦИЈА

ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ

Адреса: ул.”Тане Горгиев” бр.52, Куманово
Тел/факс: + 389 31 414 033
E-mail: martin@neuromedica.com.mk

Услуги и служби

 • Медицина на труд
 • Периодични систематски прегледи за фирми
 • Консултативни служби и услуги
 • Ревматологија, Неврологија, ЕЕГ, ЕМГ, Ортопедија.

ЛОКАЦИЈА