Награда за Неуромедика за Најдобра практика (Best practice) за 2018 година од Европското Здружение за истражување на квалитет!

Награда за Неуромедика за Најдобра практика (Best practice) за 2018 година од Европското Здружение за истражување на квалитет!

Награда за Неуромедика за Најдобра практика (Best practice) за 2018 година од Европското Здружение за истражување на квалитет!

Награда за Неуромедика за Најдобра практика (Best practice) за 2018 година од Европското Здружение за истражување на квалитет!

Награда за Неуромедика за Најдобра практика (Best practice) за 2018 година од Европското Здружение за истражување на квалитет!

Студентите избраа!  Neuromedica #STUBRAND
Грижата за нивното здравје го имаат доверено на најмодерната приватна македонска Болница Неуромедика.

Студентите избраа!  Neuromedica #STUBRAND
Грижата за нивното здравје го имаат доверено на најмодерната приватна македонска Болница Неуромедика.

Д-р Емил Угриновски го доби признанието Личност на Југоисточна Европа за 2017 година (SEE Personality 2017) што се доделува во рамки на Фестивалот на кинематографиите од Југоисточна Европа.

Д-р Емил Угриновски го доби признанието Личност на Југоисточна Европа за 2017 година (SEE Personality 2017) што се доделува во рамки на Фестивалот на кинематографиите од Југоисточна Европа.

На Форумот за Врвен Квалитет и Менаџмент кој се одржа на 07.10.2016 во Кан, Франција, Неуромедика ја доби наградата за Најдобра Регионална Болница и наградата Менаџер на Годината.

На Форумот за Врвен Квалитет и Менаџмент кој се одржа на 07.10.2016 во Кан, Франција, Неуромедика ја доби наградата за Најдобра Регионална Болница и наградата Менаџер на Годината.

На Форумот за Врвен Квалитет и Менаџмент кој се одржа на 07.10.2016 во Кан, Франција, Неуромедика ја доби наградата за Најдобра Регионална Болница и наградата Менаџер на Годината.

На Форумот за Врвен Квалитет и Менаџмент кој се одржа на 07.10.2016 во Кан, Франција, Неуромедика ја доби наградата за Најдобра Регионална Болница и наградата Менаџер на Годината.

На Форумот за Врвен Квалитет и Менаџмент кој се одржа на 07.10.2016 во Кан, Франција, Неуромедика ја доби наградата за Најдобра Регионална Болница и наградата Менаџер на Годината.

Плакета за Неуромедика за особен придонес во македонскиот ракомет.

Сертификат за Неуромедика за деловна успешност за исполнување највисоки критериуми за достигнувања во 2018.

Европско бизнис здружение (Europe Business Assembly) на Неуромедика ја додели награда за Најдобра Болница.