fbpx

Новости

Техники во операции кои се запишани во светската медицинска историја

Д-р Владимир Дугалич, единствен хирург на овие простори кој изведува интервенции со метода запишана во светската медицинска историја, дел од тимот на одделот Хирургија во Болница Неуромедика     Д-р Владимир Дугалич, општ хирург е единствениот хирург на овие простори кој ја извршува техника „тунел во црн дроб“, интервенција која до сега е реализирана на […]

ИНФАНТИЛНИ СПАЗМИ (WEST синдром)

Инфантилните напади се типови на напади во склоп на епилептичен синдром кој се јавува за време на инфантилниот период и раното дет ство. Овој синдром е познат уште и како West-ов синдром. Електроенцефалографскиот корелат е специфичен модел на избивање, познат како хипсаритмија. Епилептчните напади во вид на спазми почнуваат клинички да се манифестираат во првата […]

Убавина е да се биде најдобрата можна верзија на себе си, одвнатре и однадвор

Убавина е да се биде најдобрата можна верзија на себе си, одвнатре и однадвор. Бидете најдобрата верзија од самата себе и доверете ја процедурата на најдобриот пластичен и естетски хирург од Турција д-р. Чагри Саде и направете го вистинскиот чекор со закажување на преглед за среда (04.12.2019) во Болница Неуромедика. Изборот на доктор и хирург на […]

Дали имате предрасуди да посетите психолог или психијатар?

Д-р. Симеон Могилевски, специјалист психијатар и Зоран Костов, психолог во емисијата Ние и Вие на Канал 5 одговараат на прашањата: „Дали имате предрасуди да посетите психолог или психијатар? Во кои ситуации треба да се упатите кај психолог а во кој кај психијатар?“ и многу повеќе.  

Најсовремени принципи, методи и пракса во третирање на наједноставните до најсложени трауматолошки случаи

Интернационално докажан трауматолог Д-р. Владимир Сенекович го комплетира тимот на Одделот за ортопедија и трауматологија на 5ти и 6ти декември во Болница Неуромедика Потребата за континуирано растење и оддржување на нивото на стручен медицински тим на Болница Неуромедика се докажува и со новата соработка со еден од најдобрите интернационални хирурзи трауматолози, чија работа и достигнување […]

Машкото здравје и свесноста за негово чување

Месец ноември веќе почнува да станува синоним за подигнување на свеста за машкото здравје, т.е за подигнување на свеста за ракот на простата кај мажите. По­крај ре­дов­ни­те кон­тро­ли, нужна е потребата кон ука­жу­вање за по­го­ле­мо вни­ма­ние на фа­ми­ли­јар­ни­те ме­ди­цин­ски исто­рии, би­деј­ќи освен здра­ви­от на­чи­н на жи­вот и ге­нет­ски­от фа­ктор игра важ­на уло­га во ети­о­ло­ги­ја­та на […]

ПАРЕЗА НА ЛИЦЕВИОТ НЕРВ

Лицевиот нерв е значаен за комуникација и емоционална експресија. Оштетувањето на неговата функција може значително да го наруши квалитетот на животот. Кај 2/3 од случаите причината за настанување на лицевата пареза е непозната. Приоритет во процесот на дијагностицирањето е да се исклучат лезии на ниво на централниот нервен систем кои може да бидат причина за […]

Проф. д-р. Миодраг Врчаковски одговара на прашањето што е дискус хернија?

Многу честа состојба, кај генерално повозрасната популација, се болки во грбот чија дијагноза е дискус хернија. Тоа е состојба која го хендикепира пациентот, состојба која го депримира, прави нерасположен и го спречува да си ги врши нормалните секојдневни функции, со големо незадоволство поради болката што ја чувтсвува. А всушност е состојба во која нашите „перничиња“ […]

Анксиозност, загриженост или состојба на исчекување за нешто лошо!

Анксиозноста е психолошко пореметување на 21 век. Тоа е постојано чувство на притисок, стегање, немокност за олабавување и немаже на животна радост. Грижа за своите здравствени, фамилијарни или финансиски проблеми, проблеми со пријателите, тешкотии на работното место. Анксиозноста е почесто нарушување одколку што си мислиме, состојба со која се справуваат над 40 милиони луѓе ширум […]

Проодување, најчести грешки и проблеми со стапалата кај децата

Првата година од животот на детето е период на најинтензивен моторен развој кој се одвива по свои одредени природни законитости. Проодувањето е прекрасно доживување за сите родители. Моментот кога детето ќе се исправи и ќе зачекори во детскиот свет предизвикува бура на емоции кај родителите. За правилното проодување, кои се најчестите грешки и проблеми со стапалата […]