Марија Рајковиќ

Медицинска сестра – инструментарка

Јадранка Санева

Медицинска сестра – инструментарка

Ива Крстевска

Медицинска сестра

Ангела Маџовска

Медицинска сестра

Драгана Ширгоска

Медицинска сестра

Ива Арсовска

Медицинска сестра

Нерјан Имеровска

Медицинска сестра

Влатко Граматиков

Медицински техничар

Марија Мирчевска

Медицинска сестра

Беба Капинковска

Медицинска сестра

Шќиприме Ајроска

Медицинска сестра

Наталија Димитровска

Медицинска сестра