Моника Поповска

Главна медицинска сестра

Марија Рајковиќ

Медицинска сестра – инструментарка

Виолета Стојчева

Медицинска сестра

Ивана Павлоска

Медицинска сестра

Наташа Фимчева

Медицинска сестра

Ангела Маџовска

Медицинска сестра

Александра Станковска

Медицинска сестра

Бaрадин Рамадан

Медицински техничар

Даниела Крстевска

Медицинска сестра

Давид Јовчевски

Медицински техничар

Дијана Маничиќ

Медицинска сестра

Ирена Топалзолева

Медицинска сестра

Мартин Симчевски

Медицински техничар

Никола Алексов

Медицински техничар

Зирка Јакупи

Медицинска сестра

Владимир Марковски

Медицински техничар

Мирјана Којдовска

Медицинска сестра