Јадранка Нешковска

Јадранка Насковска

Медицинска сестра

web Damjan 800x1155

Дамјан Митевски Ивковски

Медицински техничар

болнички оддел

Климентина Трпкоска

Климентина Трпкоска

Медицинска сестра 

Драгана Ширгоска

Медицинска сестра

Јадранка Санева

Медицинска сестра – инструментарка

Шќиприме Ајроска

Медицинска сестра 

Светлана Јовановска

Медицинска сестра

Гордана Китановска

Медицинска сестра

Анамарија Минова

Медицинска сестра

IMG_2328 моника

Моника Блажевска

Медицинска сестра

Ивана Павлоска

Медицинска сестра