Д-р Емил Угриновски

Генерален менаџер

Аритон Кандикјан

Менаџер

m2

Мартин Величковски

Асистент менаџер – Куманово

ДРАГАНА ДЕНКОВСКА

Координатор за систематски прегледи

НАДИЦА МЛАДЕНОВИЌ

Секретар

Николина Трајаноска

Менаџер за маркетинг и продажба

Маја Николовска

Раководител на сметководство

Ивана Димовска

Асистент во сметководство

Снежана Андовска

Правник

Филип Илиев

Менаџер за контрола и логистикао