Д-р Емил Угриновски

Генерален менаџер

Аритон

Аритон Кандикјан

Менаџер

Мартин Величковски

Асистент менаџер

Куманово

Секретарка

Маја Николовска

Раководител на сметководство

Марина Тасева

Асистент во сметководство

Сања Минкова Шетловска

Правник

Мира Трајчевска Петровска

Координатор за систематски прегледи

Наталија Арсовска

Раководител на сектор комерција