Д-р Емил Угриновски

Генерален менаџер

Аритон

Аритон Кандикјан

Менаџер

Мартин Величковски

Асистент менаџер – Куманово

ДРАГАНА ДЕНКОВСКА

Координатор за систематски прегледи

НАДИЦА МЛАДЕНОВИЌ

Секретар

Александра Коларска

Менаџер за логистика

Маја Николовска

Раководител на сметководство

Марина Тасева

Асистент во сметководство