Д–р Александра Георгиевска

Специјалист по медицинска биохемија

Зејто Бабачиќ

Дипл. инж. по биологија