Неуромедика соработува со Фондот за здравствено осигурување на Македонија со што на пациентите им овозможува услуги од општ матичeн доктор и специјалистички прегледи од повеќе области со упат од матичен доктор.

Специјалистички области:

 • Неврологија
 • Дерматологија и венeрологија
 • Интерна медицина
 • Кардиологија
 • Оториноларингологија
 • Орална хирургија
 • Офталмологија
 • Ортопедија
 • Психијатрија
 • Стоматологија
 • Физикална медицина