Neuromedika bashkëpunon me Fondin e Sigurimeve Shëndetësore të Maqedonisë, me çka u ofron pacientëve shërbime të mjekut të përgjithshëm dhe vizita të specializuara në shumë fusha me rekomandim të mjekut amë.

Fusha të specializuara:

 • Neurologji
 • Dermatologji dhe venerologji
 • Mjekësi interne
 • Kardiologji
 • Otorinolaringologji
 • Kirurgji orale
 • Oftalmologji
 • Ortopedi
 • Psikiatri
 • Stomatologji
 • Mjekësi fizikale