Neuromedica medical card programi për pacientë besnikë ka filluar. Të gjithë pacientët tanë që posedojnë Neuromedica medical card kanë përfitime, zbritje dhe dhurata.
Ejani edhe Ju dhe aplikoni për kartën tuaj online.