INFORMATA TË PËRGJITHSHME

Shërbim emergjent (rojë) 24-orë, vizita në shtëpi dhe transport mjekësor sanitar)
Adresa: rr. ”Jordan Mijallkov nr. 62 ″, Shkup
Tel/fax: +389 2 313 33 13, +389 75 40 20 00
E-mail: centar@neuromedica.com.mk

Shërbime

 • Mbrojtje shëndetësore me mjekë të përgjithshëm – mjek amë,
 • Stomatologji -– dentist amë,
 • Pediatri,
 • Gjinekologji,
 • Mjekësi e punës,
 • Kontrolle periodike sistematike për firma, të gjitha llojet e certifikatave mjekësore.
 • Laborator biokimik me pajisje mjekësore moderne
 • Shërbim roje (emergjent) 24-orë,
 • Vizita të përgjithshme dhe nga specialistë në shtëpi,
 • Transport sanitar brenda dhe jashtë vendit,
 • Qendër moderne për diagnostikim,
  • rezonancë magnetike– 1.5 Tesla
  • tomografi e kompjuterizuar – 64 detektorë,
  • densitometri e kockës (DXA),
  • mamografi digjitale dhe EKO e gjirit,
  • diagnostikim me rëntgen,
  • panoramiks,
  • rëntgen i dhëmbëve,
  • diagnostikim me ultratinguj, EEG, EMG, EKG me 12 kanale,
 • Vizita të përgjithshme dhe nga specialistë në shtëpi,
 • Shërbime në Neuromedika:
  • mjekësi interne,
  • gastroenterohepatologji,
  • kardiologji,
  • pulmologji dhe teste për alergji,
  • reumatologji,
  • neurologji dhe epileptologjia me EEG,
  • neurologji me EMG,
  • radiologji,
  • ortopedi dhe EKO të kërdhokullave,
  • mjekësi fizikale,
  • dermatovenerologji,
  • kirurgji orale,
  • oftalmologji,
  • otorinolaringologji me audiometri,
  • mjekësi e punës,
  • nefrologji,
  • urologji,
  • psikiatri,
  • psikologji.

 

VENDNDODHJA

INFORMATA TË PËRGJITHSHME

Adresa: rr. “Tane Gjorgiev” nr. 52, Kumanovë
Tel/fax: + 389 31 414 033
E-mail: martin@neuromedica.com.mk

Shërbime

 • Mjekësi e punës
 • Kontrolle periodike sistematike për firma
 • Shërbime konsultimi dhe shërbime të tjera
 • Reumatologji, Neurologji, EEG, EMG, Ortopedi.

VENDNDODHJA