Çmim për Neuromedikan për Praktikën më të mirë (Best practice) për vitin 2018 nga Shoqata Evropiane për Hulumtimin e Cilësisë!

Çmim për Neuromedikan për Praktikën më të mirë (Best practice) për vitin 2018 nga Shoqata Evropiane për Hulumtimin e Cilësisë!

Çmim për Neuromedikan për Praktikën më të mirë (Best practice) për vitin 2018 nga Shoqata Evropiane për Hulumtimin e Cilësisë!

Çmim për Neuromedikan për Praktikën më të mirë (Best practice) për vitin 2018 nga Shoqata Evropiane për Hulumtimin e Cilësisë!

Çmim për Neuromedikan për Praktikën më të mirë (Best practice) për vitin 2018 nga Shoqata Evropiane për Hulumtimin e Cilësisë!

Studentët zgjodhën! Neuromedica #STUBRAND
Kujdesin për shëndetin e tyre ata ia kanë besuar Spitalit Neuromedika, që është spitali privat më modern në Maqedoni.

Studentët zgjodhën! Neuromedica #STUBRAND
Kujdesin për shëndetin e tyre ata ia kanë besuar Spitalit Neuromedika, që është spitali privat më modern në Maqedoni.

Dr. Emil Ugrinovski mori çmimin Personalitet i Evropës Juglindore për vitin 2017 (SEE Personality 2017) që jepet në kuadër të Festivalit të kinematografive të Evropës Juglindore.

Dr. Emil Ugrinovski mori çmimin Personalitet i Evropës Juglindore për vitin 2017 (SEE Personality 2017) që jepet në kuadër të Festivalit të kinematografive të Evropës Juglindore.

Në Forumin për Cilësi të lartë dhe menaxhim, të mbajtur më 07.10.2016 në Kanë, Francë, Dr. Emil Ugrinovski e mori çmimin Menaxher i vitit, kurse Spitali “Neuromedika” është shpallur Spitali më i mirë në rajon.

Në Forumin për Cilësi të lartë dhe menaxhim, të mbajtur më 07.10.2016 në Kanë, Francë, Dr. Emil Ugrinovski e mori çmimin Menaxher i vitit, kurse Spitali “Neuromedika” është shpallur Spitali më i mirë në rajon.

Në Forumin për Cilësi të lartë dhe menaxhim, të mbajtur më 07.10.2016 në Kanë, Francë, Neuromedika mori çmimin Spitali më i mirë në rajon.

Në Forumin për Cilësi të lartë dhe menaxhim, të mbajtur më 07.10.2016 në Kanë, Francë, Dr. Emil Ugrinovski e mori çmimin Menaxher i vitit

Shoqata e Biznesit Evropian (Europe Business Assembly) ia ndau “Neuromedika-s” Çmimin Spitali më i mirë.

Pllaketë për Dr. Emil Ugrinovski për kontribut të veçantë në hendbollin maqedonas.

Certifikatë për “Neuromedika-n” për sukses të biznesit në përmbushjen e kritereve më të larta për arritjet në vitin 2018.