Direktor Emil Ugrinovski Web

Dr. Emil Ugrinovski

Menaxher i përgjithshëm

ariton5-300x257

Ariton Kandikjan

Menaxher

1 Мартин 1

Martin Veliçkovski

Ndihmës menaxher- Kumanovë

Rebeca Maliminovska

Administratore – operatore

Dragana Denkovska

Administratore përgjegjëse – operatore

Maja Nikollovska

Drejtuese e kontabilitetit

Marina Taseva

Asistent ne kontabilitetit

Rozita Dzartovska

Sherbimi ligjor

Anita Hristovska

Menaxher marketingu dhe shitjesh