Direktor Emil Ugrinovski Web

Dr. Emil Ugrinovski

Menaxher i përgjithshëm

ariton5-300x257

Ariton Kandikjan

Menaxher

1 Мартин 1

Martin Veliçkovski

Ndihmës menaxher

Kumanovë

Maja Nikollovska

Drejtuese e kontabilitetit

Anita Hristovska

Marketing