Најсовремената технологија за скенирање – DEXA скен во Неуромедика