48

MBROJTJA SHËNDETËSORE PRIMARE

  • Mbrojtja shëndetësore me mjekë të përgjithshëm – mjekë amë
  • Stomatologji – dentist amë
  • Gjinekologji
  • Laborator biokimik me pajisje më bashkëkohore dhe më moderne