Zgrada Neuromedika (1)

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ УСЛУГИ И СЛУЖБИ

 • Интерна медицина
 • Гастроентерохепатологија
 • Кардиологија
 • Неврологија и епилептологија со ЕЕГ
 • Неврологија со ЕМГ
 • Радиологија
 • Пулмологија и алерго тестови
 • Ревматологија
 • Нефрологија
 •  Урологија
 • Ортопедија и Ехо на колкчиња
 • Физикална медицина
 • Дерматовенерологија
 • Орална хирургија
 • Офтамологија
 • Оториноларингологија со аудиометрија
 • Медицина на труд
 • Психијатрија
 • Психологија
 • Педијатрија