Zgrada Neuromedika (1)

SHËRBIME TË SPECIALIZUARA DHE SHËRBIME TË TJERA

 • Mjekësi interne
 • Gastroenterohepatologji
 • Kardiologji
 • Neurologji dhe epileptologji me EEG
 • Neurologji me EMG
 • Radiologji
 • Pulmologji dhe teste për alergji
 • Reumatologji
 • Nefrologji
 • Urologji
 • Ortopedi dhe EKO të kërdhokullave
 • Mjekësi fizikale
 • Dermatovenerologji
 • Kirurgji orale
 • Oftalmologji
 • Otorinolaringologji me audiometri
 • Mjekësi e punës
 • Psikiatri
 • Psikologji
 • Pediatri