1 Hirurski ordinacii vo Bolnica Neuromedika 2

ХИРУРШКИ ОДДЕЛ И УСЛУГИ

  • Општа и абдоменална хирургија,
  • Урологија,
  • Ортопедија,
  • Трауматологија
  • Пластична, реконструктивна и естетски хирургија,
  • Болнички третман и нега
Операциона сала во Болница Неуромедика 1
Операциона сала во Болница Неуромедика (5)
Операциона сала во Болница Неуромедика (4)