1 Hirurski ordinacii vo Bolnica Neuromedika 2

DEPARTAMENTI I KIRURGJISË DHE SHËRBIMET

  • Kirurgji e përgjithshme dhe abdominale,
  • Urologji,
  • Ortopedi,
  • Traumatologji,
  • Kirurgji plastike, rindërtuese dhe estetike,
  • Trajtim dhe kujdes spitalor
Операциона сала во Болница Неуромедика 1
Операциона сала во Болница Неуромедика (5)
Операциона сала во Болница Неуромедика (4)