67

Болнички оддел

  • Пред и по оперативните зафати пациентите се сместени во соби и апартмани кои се луксузно опремени со најсовремени кревети и медицински апарати се со цел побрзо и подобро опоравување.
  • За пацентите имаме 24 часовна поддршка и грижа од високо стручен медицински тим на доктори и сестри.
  • Собите и апартманите се со индивидуално сетирање на амбиентална температура и 24 часовен дотур на чист воздух.