67

Departamenti spitalor

  • Para dhe pas operacionit, pacientët janë të sistemuar në dhoma dhe apartamente, që janë me pajisje luksoze, me shtretër dhe aparaturë mjekësore më moderne, për shërim më të shpejtë dhe më të mirë.
  • Për pacientët kemi mbështetje dhe kujdes 24-orësh nga një ekip mjekësor shumë i kualifikuar i mjekëve dhe infermiereve.
  • Dhomat dhe apartamentet janë për akomodim individual, me temperaturë ambienti dhe furnizim 24-orësh me ajër të pastër.