IMG_4010

ДИЈАГНОСТИКА СО НАЈСОВРЕМЕНА МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА

  • Магнетна резонанца – 1,5 Тесла,
  • Компјутерска томографија – 64 слојна,
  • Дигитална рентген дијагностика,
  • Панорамикс,
  • Рентген на заби,
  • Дигитална мамографија и ЕХО на дојки,
  • Коскена дензитомија (DXA),
  • ЕЕГ,
  • ЕМГ,
  • 12 канално ЕКГ,

 

Магнетна резонанца во Болница Неуромедика (1)
Компјутерска томографија во Болница Неуромедика (4)
Компјутерска томографија во Болница Неуромедика (1)