IMG_4010

DIAGNOSTIKIM ME PAJISJE MODERNE MJEKËSORE

  • Rezonancë magnetike – 1.5 Tesla,
  • Tomografia kompjuterike – 64 shtresa/detektorë,
  • Diagnostikim digjital me rreze X (rëndgen),
  • Panoramiks,
  • Rëndgen i dhëmbëve,
  • Mamografia digjitale dhe EKO e gjirit,
  • Densitomia kockore (DXA),
  • ЕЕG,
  • ЕМG,
  • EKG me 12 kanale,

Магнетна резонанца во Болница Неуромедика (1)
Компјутерска томографија во Болница Неуромедика (4)
Компјутерска томографија во Болница Неуромедика (1)