Prof. dr. Zllatko Temellkovski
Specialist ortoped dhe traumatolog
Tel: 02 3133 313
E-mail: neuromedica@neuromedica.com.mk

Prof. dr. Zllatko Temelkovski, duke filluar që nga viti 1988 e deri më sot, punon si subspecialist për traumatizëm sportiv dhe kirurgji artroskopike të të gjitha nyjave, përfshirë gjurin, shpatullën dhe kyçin e këmbës. Fushat e tij të interesit janë

 • Kirurgjia endoskopike ortopedike
 • Traumatizmi sportiv dhe
 • Menaxhimi shëndetësor

Dr. Temelkovski, me eksperiencës е tij të gjatë të punës, ka implementuar metoda të tilla si:

 • Qepje artroskopike e meniskut
 • Ligamentoplastika artroskopike (m.gracilis-m.semitendinosus)
 • Artroskopi e shpatullës
 • Trajtim i ri i jostabilitetit patellar
 • Artroskopi e kyçit të këmbës
 • Trajtimi artroskopik i paqëndrueshmërisë së përparme të shpatullës

Organizator dhe Kryetar i Simpoziumit të Parë të Maqedonisë për Traumatologji sportive me pjesëmarrje ndërkombëtare.

Përndryshe Dr. Temelkovski, në aktivitetet e tij shtesë ka qenë

 • Kryetar i Komisionit shëndetësor të Shoqatës së Basketbollit të Maqedonisë 1998 – 2005,
 • Organizator i Konferencës së Parë Ballkanike për artroskopi, traumatologji sportive – Sandanski 2010,
 • Kryetar i AMOT-it (Asociacioni Maqedonas i Ortopedëve dhe Traumatologëve) 2010-2012,
 • Kryetar i Komitetit Organizativ të Kongresit të 2-të Ballkanik të artroskopisë, traumatologjisë sportive dhe kirurgjisë së gjurit 2011,
 • Kryetar i Komitetit Organizativ të Simpoziumit maqedono-bullgar për kërdhokullën e fëmijëve – Sandanski Mars 2012,
 • Ligjërues i vazhdueshëm në Shkollën Mjekësia dhe Futbolli 2006-2014- Sofje, Bullgari.

Udhëtime studimore dhe qëndrimi jashtë vendit

1.
Invalid fondation – Helsinki, Finland
Еден месец-1989 Prof.Paar Slatis
2.
Centre hospitalier Lyon-Sud.
Nov.1992 – Nov.1993 Lyon, France
Тема: Колена хирургија-артроскопија
Prof.D-r.Henri Dejour
3.
Centre hospitalier Lyon-Sud.Oct.1995 – Dec.1995 Lyon, France
Prof.H.Dejour – Prof.Ph.Neyeret
4.
Univerzitas Zikenhuis. Gent, Belgija
1 месец 1997 Prof.Rene Verdonk
Тема: Колена хирургија
5.
Stanford University, California, USA
Orthopaedic Clinic Prof.G.Sims
1 месец 1997
Тема: Колена хирургија и хирургија на рамениот зглоб

6.
Kantonal Hospital Liestal AO- scholar (стипендија) Басел,Швајцарија
Oct. 1998 – Dec.1998
Prof. D-r.Ochner
Нови пристапи во трауматологијата на АО остеосинтезата
7.
АО АSIF Course on Advanced in Fracture management
December 1998, Davos Switzerland
8.
Univerzitas Zikenhuis. Gent, Belgija
TEMPUS grant
Septemvri 2000
Prof.Rene Verdonk
9.
Clinic for Orthopaedis surgery Stоlz Alpe, Austria
November 2002, Prod.D-r.Reinhart Graf
Basic and Follow up course of sonography
10.
The Annual Pediatric Orthopaedic Days Ponseti Course
May 25-28,2006 Sunny Beach Bulgaria

Dr. Temelkovski është autor i disa librave midis të cilëve
Artroza e nyjës së gjurit
Skript intern për studentët, Zllatko Temellkovski 2014
Jostabilitet i përparmë i shpatullës
Skript intern për studentët, Zllatko Temellkovski 2014
Lëndimet e ligamentit të gjurit
Skript intern për studentët, Zllatko Temellkovski 2014
Programi i rehabilitimit post-plastik të ligamentit të kryqëzuar të përparmë
Skript intern për fizioterapistët, Temellkovski Zllatko Mars 2009
Program për ekzaminim klinik të shpatullës
Skript interne për ushtrime, Temellkovski Zllatko, 2000
Nyja e shpatullës
Kargova A., Zafirovski Gj., Stavrevska A., Temellkovski Z., Prosvetno Dello 1998 Shkup