Проф. Д-р Златко Темелковски
Sпецијалист ортопед и трауматолог
Тел: 02 3133 313
E-mail: neuromedica@neuromedica.com.mk

Проф. д-р Златко Темелковски, започнувајќи од 1988 па до денес, работи како субспецијалист по спортски трауматизам и артроскопска хирургија на сите зглобови, вклучувајќи го коленото, рамото, скочниот зглоб. Негови полиња на интерес претставуваат

 • Oртопедска ендоскопска хирургија
 • Спортски трауматизам и
 • Здравствениот менаџмент

Др Темелковски во своето долгогодишно работење има воведено методи и тоа:

 • Артроскопски шав на менискус
 • Артроскопска лигаментопластика (m.gracilis-m.semitendinosus)
 • Aртроскопија на рамо
 • Нов третман на пателарната нестабилност
 • Артроскопија на скочен зглоб
 • Артроскопски третман на предна рамена нестабилност

Организатор и Претседател на Првиот Македонски симпозиум за Спортска трауматологија со меѓународно учество.

Инаку д-р Темелковски во неговите дополнителни активности бил

 • Претседател на здравствената комисија на Кошаркарскиот сојуз на Македонија 1998 – 2005,
 • Организатор на Првата Балканска конференција за артроскопија, спортска трауматологија – Сандански 2010,
 • Претседател на Македонската Асоцијација по Ортопедија и таруматологија МАДОТ 2010-2012,
 • Претседател на Организационен одбор на 2ри Балкански Конгрес на артроскопија, спортска трауматологија и колена хирургија 2011,
 • Претседател на Организациониот одбор на македонско – бугарски симпозиум за дестски колк – Сандански Март 2012,
 • Континуиран предавач на Школата Медицина и Фудбал 2006-2014- Софија, Р Бугарија.

Студиски патувања и престој во странство

1.
Invalid fondation – Helsinki, Finland
Еден месец-1989 Prof.Paar Slatis
2.
Centre hospitalier Lyon-Sud.
Nov.1992 – Nov.1993 Lyon, France
Тема: Колена хирургија-артроскопија
Prof.D-r.Henri Dejour
3.
Centre hospitalier Lyon-Sud.Oct.1995 – Dec.1995 Lyon, France
Prof.H.Dejour – Prof.Ph.Neyeret
4.
Univerzitas Zikenhuis. Gent, Belgija
1 месец 1997 Prof.Rene Verdonk
Тема: Колена хирургија
5.
Stanford University, California, USA
Orthopaedic Clinic Prof.G.Sims
1 месец 1997
Тема: Колена хирургија и хирургија на рамениот зглоб

6.
Kantonal Hospital Liestal AO- scholar (стипендија) Басел,Швајцарија
Oct. 1998 – Dec.1998
Prof. D-r.Ochner
Нови пристапи во трауматологијата на АО остеосинтезата
7.
АО АSIF Course on Advanced in Fracture management
December 1998, Davos Switzerland
8.
Univerzitas Zikenhuis. Gent, Belgija
TEMPUS grant
Septemvri 2000
Prof.Rene Verdonk
9.
Clinic for Orthopaedis surgery Stоlz Alpe, Austria
November 2002, Prod.D-r.Reinhart Graf
Basic and Follow up course of sonography
10.
The Annual Pediatric Orthopaedic Days Ponseti Course
May 25-28,2006 Sunny Beach Bulgaria

Др. Темелковски е автор на повеќе книги меѓу кои
Артроза на колениот зглоб
Интерна скрипта за студенти, Темелковски Златко  2014
Предна рамена нестабилност
Интерна скрипта за студенти, Темелковски Златко  2014
Лигаментарни повреди на коленото
Интерна скрипта за студенти, Темелковски Златко  2014
Програма за рехабилитација после пластика на преден вкрстен лигамент
Интерна скрипта за физиотерапевти, Темелковски Златко март 2009
Програм за клиничко испитување на рамото
Интерна скрипта за вежби, Темелковски Златко, 2000
Зглоб на рамо
Каргова А.,Зафировски Ѓ.,Ставревска А.,Темелковски З., Просветно дело 1998 Скопје