22769904_1054564917979445_1990068565953492679_o

Vizitë e përgjithshme dhe e specializuar në shtëpi

Nevoja për shërbim shëndetësor cilësor është një qëllim, të cilin Spitali Neuromedika e realizon me personelin e tij të specializuar mjekësor, duke organizuar vizita të përgjithshme dhe të specializuara në shtëpi në çdo kohë dhe në çdo vend.
Vizita e përgjithshme në shtëpi rekomandohet për diagnostikimin dhe trajtimin e gjendjeve të zakonshme, ndërsa vizita nga specialisti në shtëpi rekomandohet për njerëzit, të cilëve u dihet gjendja kronike që ka nevojë për trajtim.
Reagimi i shpejtë, ekipi shumë i aftë nga ana profesionale, aparatet moderne dhe qasjet më moderne për diagnostikimin, trajtimin dhe menaxhimin e gjendjeve janë parametrat sipas të cilëve udhëhiqet Spitali Neuromedika.
Në telefonat 02 3133 313 ose 075 402 000 ne jemi në dispozicion tuaj 24 orë në ditë, ku shërbimi emergjent do t’ju rekomandojë vizitën, që ju përshtatet më shumë.
Spitali Neuromedika është Partner i shëndetit tuaj!