Prof. dr. Miodrag Vërçakovski
Specialist neuroradiolog
Tel:02 3133 313 / 075387127
E-mail: neuromedica@neuromedica.com.mk / dr.vrcakovski@neuromedica.com.mk

Prof. dr. Miodrag Vërçakovski ka lindur në Shtip në vitin 1946

Arsimimi:

Ai i përfundoi studimet mjekësore në Universitetin “Shën. Kirili dhe Metodi” në Shkup në vitin 1971.

Përfundoi specializimin e tij për radiologji në vitin 1977.

Disertacion të doktoratës me temë “Rindërtimi gjeometrik radiologjik i aneurizmave të trurit”

Përvojë pune:

Klinika e Neurokirurgjisë në Qendrën Klinike në Shkup,

Instituti i Radiologjisë në Qendrën Klinike në Shkup,

Derma, Libi

“Sent Lucas” në Maltë

Autor i:

Monografive “MRI të CNS duke përdorur mjete kontrasti”, “Paraqitja e hernive diskale” dhe “Sekretet e hipofizës”. Bazuar në këto monografi, prof. Dr. Vërçakovski ka drejtuar dhe realizuar tre filma edukativo – shkencor. Secili film zgjat nga 45 minuta dhe ata janë plotësisht vepra të tij me të drejtë autorësie.

Në vitin 2017 ai botoi monografinë “Fuqia e protoneve” dhe së shpejti do të botohet “Të vërteta dhe koncepte të gabuara në lidhje me hernitë diskale”

Ka botuar mbi 123 prezantime shkencore, disa prej të cilave janë: „Brain herniation into ther transverse venus sinus”, “Unilterral trigeminal mandibular motor neuropathy” dhe “Redundant nerve rootd of cauda equine – The mystery finally solved”.

Është fitues i Çmimit Kombëtar “Shën Klimenti”, i dhënë për arritje të jashtëzakonshme në mjekësi.

Interes të veçantë për:

Neuroradiologjinë

Radiologjinë vaskulare dhe veçanërisht aneurizmat e trurit

Themelues i Neuroradiologjisë intervente në Republikën e Maqedonisë së Veriut