Проф. д-р Миодраг Врчаковски
Специјалист неврорадиолог
Тел:02 3133 313 / 075387127
E-mail: neuromedica@neuromedica.com.mk / dr.vrcakovski@neuromedica.com.mk

Проф. д-р Миодраг Врчаковски роден во Штип 1946 година

Образование:

Медицинските студии ги завршил на Универзитетот Св. Кирил и Методи во Скопје, во 1971 година.

Специјализација по радиологија ја завршува во 1977 година.

Докторска дисертација на тема „Радиолошка геометриска реконстуркција на мозочните аневризми“

Работно искуство:

Неврохируршката Клиника при Клинички Центар Скопје,

Институт за Радиологија при Клинички Центар Скопје,

Дерма, Либија

„Сент Лукас“ на Малта

Автор на:

Монографии „МРИ на ЦНС со примена на контрастни средства“, „Приказ на дискус херниите“ и „Тајните на хипофизата“. Врз основа на овие монографии, проф. Д-р Врчаковски режирал и реализирал три едукативни научни фимлови. Секој филм  трае по 45 мин и тие се негово комплетно авторско дело.

Во 2017 година ја издава монографијата „Моќта на протоните“ и наскоро ќе излезе „Вистини и заблуди за дискус херниите“

Има објавено над 123 научни презентации од кои дел се: „Brain herniation into ther transverse venus sinus”, “Unilterral trigeminal mandibular motor neuropathy” и “Redundant nerve rootd of cauda equine – The mystery finally solved”.

Добитник на Националната награда Св. Климент, која се доделува за исклучители постигнувања во медицината.

Особен интерес кон:

Неврорадиологија

Васкуларна радиологија и особено мозочните аневризми

Основоположник на интервентна Неврорадиологија во Република Северна Македонија