Prof. Dr. Gligor Xholev
Specialist për ortopedi
Tel: 02 3133 313
E-mail: neuromedica@neuromedica.com.mk /

Arsimimi:

 • Fakulteti i Mjekësisë, UKIM, Shkup,
 • Specializim për ortopedi,
 • Subspecializim:
  • Artroskopi – diagnostikuese – operative,
  • Kirurgji e gjurit,
  • Endoprostetika e këllkut dhe gjurit,
  • Lëndime sportive

Edukim shtesë :

 • Klinika Ortopedike Ambroase Pare, Paris, Francë
 • Instituto orthopedico ” Gaetano Pini “, Milano, Itali
 • Klinika shtetërore e traumatologjisë ortopedike, Madrid, Spanjë

Përvojë pune:

 • Klinika e sëmundjeve ortopedike në UKIM-Shkup – 1972-2009
 • Spitali i kirurgjisë së përgjithshme – Derna, Libi – 1978-9
 • Spitali klinik i kirurgjisë – Shtip, statusi i konsulentit dhe operatorit – 2009-2012
 • ISHP Spitali kirurgjik Medika Istanbul i One Hospital – Tetovë 2018-19,

Aktiviteti arsimor:

Në periudhën nga viti 1974 deri në vitin 2009 është përfshirë në mënyrë aktive në procesin edukativo-arsimor të Fakultetit të Mjekësisë në UKIM, Shkup në Departamentin e Ortopedisë si: Asistent, bashkëpunëtor i lartë shkencor, asistent profesor dhe profesor i rregullt në studimet universitare, pasuniversitare dhe doktoraturës.

Në periudhën nga viti 2009 deri në vitin 2012 ligjëron në Fakultetin e Mjekësisë në Universitetin “Goce Delçev”, Shtip

Arritjet profesionale dhe shkencore:

 • Drejtori i Klinikës së Sëmundjeve Ortopedike, Shkup,
 • Menaxhues i repartit për trauma në kocka dhe nyje dhe për lëndime sportive në Klinikën e sëmundjeve ortopedike, Shkup,
 • Shef i Katedrës së Ortopedisë në Fakultetin e Mjekësisë në UKIM, Shkup,
 • Kryetari i Komisionit të Shëndetësisë të Federatës së Volejbollit të Maqedonisë
 • Anëtar i Komisionit shëndetësor të KF Vardar, me licencë ndërkombëtare për mjek sportiv,
 • Doktor sportiv me licencë ndërkombëtare i klubit të volejbollit Vardar,
 • Kryetar dhe anëtar i Asociacionit maqedonas të ortopedëve dhe traumatologëve (AMOT)
 • Delegat i Federatës Evropiane të ortopedëve dhe traumatologëve (EFORT)
 • Delegat i Shoqatës botërore të ortopedëve dhe traumatologëve (SICOT),
 • Anëtar i Shoqatës Evropiane për lëndime sportive dhe artroskopi (ESSKA),
 • Anëtar i Shoqatës së mjekëve të Maqedonisë (SHMM),
 • Anëtar i Odës së mjekëve të RMV-së

Autor dhe bashkautor i më shumë se 150 punimeve profesionale dhe shkencore të paraqitura në takime profesionale, simpoziume dhe kongrese brenda dhe jashtë vendit, të botuara në revista profesionale dhe shkencore brenda dhe jashtë vendit.