NEUROMEDICA ZGRADA - MEDICINA NA TRUD

MJEKËSI E PUNËS DHE KONTROLLE SISTEMATIKE

Në Spitalin Neuromedika bëhen:

  • Kontrolle sistematike periodike për kompani sipas Ligjit për siguri dhe shëndet në Punë,
  • Të gjitha llojet e certifikatave mjekësore,
  • Kandidatë për drejtues automjetesh (kategoria A, B, C, D, E),
  • Drejtues profesionistë të automjeteve,
  • Taksistë,
  • Për punësim dhe aftësi për punë,
  • Për punë në anije

Për të kërkuar një ofertë për kontrolle sistematike për kompaninë Tuaj, shkruani në neuromedica@neuromedica.com.mk ose rezervoni vizitën tuaj duke telefonuar në + 389 2 3133 313 si dhe përmes platformës sonë për rezervime në internet në http://bit.ly/ 36m8Zme