Dr. Zharko Jankovski
Specialist për mjekësi interne dhe kardiologji
Tel: 02 3133 313
E-mail: neuromedica@neuromedica.com.mk / dr.jankovski@neuromedica.com.mk