Д-р Жарко Јанковски
Специјалист по интерна медицина и кардиологија
Тел: 02 3133 313
E-mail: neuromedica@neuromedica.com.mk / dr.jankovski@neuromedica.com.mk