28071013_1148721191897150_2681484157842951183_o - Copy

24 ORË MBËSHTETJE MJEKËSORE

Spitali Neuromediкa ofron ndihmë mjekësor 24-orë për të gjithë pacientët. Në dispozicion është një personel shumë i kualifikuar mjekësor, i cili do t’u përgjigjet të gjitha nevojave të pacientëve. Për më tepër, gjatë orarit të punës, në dispozicion është dhe qendra diagnostike më moderne, me pajisje mjekësore nga më modernet dhe më bashkëkohoret .

SPITALI NEUROMEDIKA
Rr. Jordan Mijallkov nr. 62
Tel:+ 389 2 313 33 13
Tel/fax: + 389 2 311 40 23

NEUROMEDIKA VLLAE

Rr. Vllae nr. 87
Tel/fax: + 389 2 204 23 23

NEUROMEDIKA KUMANOVË
Rr. Tane Gjorgiev nr. 52
Tel/fax: + 389 31 414 033

SPITALI NEUROMEDIKA – SHËRBIM EMERGJENT
(24 h – Shërbim emergjent (rojë), vizitë në shtëpi dhe transport sanitar)
Rr. Jordan Mijallkov nr. 62
Tel:+ 389 2 313 33 13 и + 389 75 402 000