Prim. dr. Liljana Miloshevska
Specialiste për mjekësi interne dhe subspecialiste në gastroenterohepatologji
Tel: 02 3133 313
E-mail: neuromedica@neuromedica.com.mk / dr.milosevska@neuromedica.com.mk

Arsimimi:
Në vitin 1979 Ka mbaruar Fakultetin e Mjekësisë – Shkup;
Në vitin 1995 Specialiste për mjekësisë interne;
Në vitin 1995 Edukim për një periudhë prej 6 muajsh në Klinikën GEH, Shkup – në fushën e EKO Tomografisë bazike
Në vitin 1998 Edukim në Zagreb në Institutin e Gastroenterohepatologjisë në fushën e EKO-s bazike dhe intervenuese-abdomen
Në vitin 2005 Subspecializim – Gastroenterohepatologji në Klinikën Universitare GEH në Shkup

Përvojë pune:
Në vitet 1980 – 1984 Janjevë, Kosovë
Në vitet 1984 – 2005 Reparti intern – ISHP Spitali i Përgjithshëm, Ohër
Në vitet 2006 – 2018 Klinika Universitare e toksikologjisë dhe mjekësisë interne emergjente, Shkup
Në vitin 2018 Spitali Neuromedika, Shkup

Arritje shkencore dhe profesionale:
Pjesëmarrje me rreth qindra punime personale dhe si bashkautore në shumë kongrese në vend dhe jashtë vendit, në fushën e mjekësisë interne dhe Gastroenterohepatologjisë.
Anëtare e Shoqatës së gastroenterohepatologëve të Maqedonisë dhe Shoqatës Botërore të Gastroenterohepatologjisë.