Прим. д-р Лилјана Милошевска
Специјалист по интерна медицина и супспецијалист по гастроентерохепатологија
Тел: 02 3133 313
E-mail: neuromedica@neuromedica.com.mk / dr.milosevska@neuromedica.com.mk

Образование:
1979 год. Дипломира на Медицински факултет – Скопје;
1995 год. Специјалист по интерна медицина;
1995 год. Едукација во траење од 6 мес. на ГЕХ клиника, Скопје – област на базична Ехо томографија
1998 год. Едукација во Загреб во Завод за Гастроентерохепатологија од област на базична и интервентно ехо – абдомен
2005 год. Супспецијализација – Гастроентерохепатологија на Универзитетска клиника ГЕХ, Скопје

Работно искуство:
1980 – 1984 год. Јањево, Косово
1984 – 2005 год. Интерно одделение – ЈЗУ Општа болница, Охрид
2006 – 2018 год. Универзитетска клиника за токсикологија и ургентна интерна медицина, Скопје
2018 год. Болница Неуромедика, Скопје

Научно и професионално достигнување:
Учество со околу стотина лични трудови и ко-автор на многу конгеси во земјава и странство, од областа на интерна медицина и гастроентерохепатологија.
Член на Здружението на гасроентерохепатолози на Македонија како и на светското гастроентерохепатолошко здружение.