Dr. Violeta Kërstevska
Specialiste neurologe
Tel: 02 3133 313 / 070408701
E-mail: neuromedica@neuromedica.com.mk / dr.krstevska@neuromedica.com.mk

Përvoja e punës dhe edukimi:

Fakulteti i Mjekësisë në Sofje në BMI-Sofje 1980
Ka punuar në repartin e Neuropsikiatrike në Manastir si mjek sekondar dhe si mjek-mësues në shkollën e mesme të mjekësisë.
Specializim në Neuropsikiatri në 1990 në Fakultetin e Mjekësisë – Shkup
Mjek specialist dhe shef i repartit për dhimbje koke dhe sindroma të dhimbshme.
Specialist në ISHP Medika Plus.
Rregullisht merr pjesë në kongrese, simpoziume, punëtori dhe në botimin e disa punimeve në fushën e demencës dhe problemeve vaskulare.
Pjesëmarrje në kongrese ndërkombëtare mbi sëmundjet degjeneruese dhe neuro sonografi.