Д-р Виолета Крстевска
Специјалист невролог
Тел: 02 3133 313 / 070408701
E-mail: neuromedica@neuromedica.com.mk / dr.krstevska@neuromedica.com.mk

Работно искуство и едукација:

Медицински факултет во Софија при БМИ -Софија 1980 год
Вработена на Невропсихијатриско одделение во Битола како секундарец и лекар-наставник во Средно медицинско училиште.
Специјализација по невропсихијатрија во 1990 година на Медицински факултет – Скопје
Лакар специјалист и раководител на одделот за главоболки и болни синдроми.
Лекар специјалист во ПЗУ Медика плус.
Редовно учество на конгреси, симпозиуми, работилници и објавување на неколку трудови од областа на деменции и васкуларна проблематика.
Учество на меѓународни конгреси за дегенаративни заболувања и неуро сонографија.