Dr. Simeon Mogilevski
Specialist për psikiatri
Tel: 02 3133 313 / 077857755
E-mail: neuromedica@neuromedica.com.mk / dr.mogilevski@neuromedica.com.mk

Arsimimi:
Doktor i diplomuar në Mjekësi në Fakultetin e Mjekësisë – R. Bullgarisë, në vitin 2003
Studime të specializuara në psikiatri në Fakultetin e Mjekësisë – Shkup, në vitin 2016

Përvojë pune:
Mjek i përgjithshëm në repartin emergjent në Ambulancën Shëndetësor në Koçan
Mjeku i familjes/amë në Gjermani
Menaxher rajonal për ndërmarrjen farmaceutike Angelini-Itali në Bullgari

Obligime pune:
Punon në psikoterapi individuale dhe sistemike, që trajton gjendjet e mëposhtme:

  • pagjumësi,
  • neuroza,
  • çrregullime të të ushqyerit,
  • çrregullime paniku,
  • fobi sociale,
  • fobi nga shkolla,
  • çrregullimet traumatike prej stresi,
  • çrregullime ankthi,
  • depresione,
  • psikoza.