Dr. Sasho Kapsarev
Specialist për oftalmologji
Tel: 02 3133 313 / 070308584
E-mail: neuromedica@neuromedica.com.mk / dr.kapsarev@neuromedica.com.mk

Arsimimi:

Dr. Sasho Kapsarev ka mbaruar Fakultetin e Mjekësisë në Shkup në vitin 1995.

Në vitin 2008 ai e përfundoi specializimin e tij në fushën e oftalmologjisë.

Përvojë pune:
Nga viti 2008 deri më 2018 ai ka punuar në Spitalin Ushtarak dhe Qendrën mjekësore ushtarake në Shkup si specialist oftalmolog.

Duke filluar nga viti 2018 ai filloi të punojë në Spitalin Special të Syrit “Denica”.

Kualifikimi profesional:
Ai ka ndjekur shumë trajnime profesionale, kongrese dhe seminare në fushën e oftalmologjisë në vend dhe jashtë tij.
Kurs për mjekësi aeronautikе në Turqi në vitin 2014, kurse në vitin 2017 merr licencë për inspektimin e ekuipazhit të fluturimit.