Д-р Стевчо Дончевски
Специјалист по офталмологија

Тел: 13 301
E-mail: neuromedica@neuromedica.com.mk