Dr. Ankica Vasoviq
Specialiste anesteziologe – reanimatologe
Tel: 02 3133 313 / 071212489
E-mail: neuromedica@neuromedica.com.mk

Përvojë pune:
Specialist për anesteziologji dhe reanimatologji në
Spitalin Neuromedika,
Specialist për anesteziologji dhe reanimatologji në
Spitalin Euroitalia – Shkup, Petrovec,
Specialist për anesteziologji dhe reanimatologji në
Spitalin special për ortopedi dhe traumatologji, Shën Erazmo – Ohër,
Specialist për anesteziologji dhe reanimatologji në
Spitalin e përgjithshëm “Dr. Aleksa Savik” – Prokupje,
Specialist për anesteziologji dhe reanimatologji në
Qendrën klinike Nis – kirurgji abdominale,
Specializim/stazhier dhe specialist për anesteziologji dhe reanimatologji në
Qendrën shëndetësore në Mitrovicë, Kosovë, Spitali i Përgjithshëm,
Mjek reparti
Qendra Spitalore Klinike e Prishtinës, Klinika e Ortopedisë,
Arsimimi:
Specialist për anesteziologji dhe reanimatologji në Fakultetin e Mjekësisë, Universiteti i Nishit, Serbi,
Doktor i Mjekësisë në Fakultetin e Mjekësisë, Universiteti i Prishtinës