Д-р Анкица Васовиќ
Специјалист анестезиолог – реаниматолог
Тел: 02 3133 313 / 071212489
E-mail: neuromedica@neuromedica.com.mk

Работно искуство:
Специјалист по анестезиологија и реаниматологија во
Болница Неуромедика,
Специјалист по анестезиологија и реаниматологија во
Болница Еуроиталиа – Скопје, Петровец,
Специјалист по анестезиологија и реаниматологија во
Специјална болница за ортопедија и трауматологија, Св. Еразмо – Охрид,
Специјалист по анестезиологија и реаниматологија во
Општа болница “Др Алекса Савик” – Прокупје,
Специјалист по анестезиологија и реаниматологија во
Клинички центар Ниш – абдоминална хирургија,
Специјализант и специјалист по анестезиологија и реаниматологија во
Здравствен центар Косовска Митровица, Општа болница,
Одделенски лекар
Клиничко болнички центар Приштина, Клиника за ортопедија,
Образование:
Специјалист по анестезиологија и реаниматологија при Медицински факултет, Универзитет во Ниш, Србија,
Доктор по медицина при Медицински факултет, Универзитет во Приштина, Србија,