Dr. Aleksandra Georgievska
Specialiste për biokimi mjekësore
Tel: 02 3133 313
E-mail: neuromedica@neuromedica.com.mk / laboratory@neuromedica.com.mk

Arsimimi:

Specialist për biokimi mjekësore,
Fakulteti i Mjekësisë – Shkup,
Universiteti “Shën Kirili dhe Metodi” – Shkup, R. e Maqedonisë,
Fakulteti i Mjekësisë – Shkup,
Universiteti “Shën Kirili dhe Metodi” – Shkup, R. e Maqedonisë,

PËRVOJË PUNE
2019 ISHP Spitali Neuromedika
2017- 2019 Dinçer ASH – Tetovë – specialist për biokimi mjekësore,
2016-2017 ISHP Profesor Hristova – specialist për biokimi mjekësore,
2013-2016 – ISHP Biohem Medika – specialist për biokimi mjekësore,
2009-2013 – ISHP Biohem Medika – specializim/stazhier
2007-2009 -ISHP Biohem Medika – mjek i përgjithshëm
2005-2007 -ISHP “Zheleznicar” – vullnetar

ANËTARËSI

  • anëtare e Odës Mjekësore të Maqedonisë
  • anëtare e Shoqatës së mjekëve specialistë për biokimi mjekësore
  • anëtare e EFLM (European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine)